Image result for Phát triển kinh tế cùng các tòa nhà nổi tiếngĐể liên tục đổi mới, các đô thị từng bước thay đổi diện mạo bằng những tòa nhà với quy mô lớn, cung cấp đáp ứng đầy đủ các nhu cầu an sinh xã hội cho đến nhu cầu giải trí đắt đỏ phục vụ cho người dân.